เลือกภาษา EnglishThai

สารบัญ

วิหารกะบะฮ์ และสองมัสยิดศักดิ์สิทธิ์

  อรัมภคถา
   
  ภาค I : ประวัติการสร้างวิหารกะบะฮ์อันศักดิ์สิทธิ์
 

  ภาค II : ดัชนีทางประวัติศาสตร์แห่งกะบะห์
   

 

   
The Holy Ka'bah information center | www.kabahinfo.net | Contact web master here