ติดต่อเรา

 

หาก ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า การสั่งซื้อ หรือการประกอบ ไม่ได้รับความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า สินค้ามีปัญหา ได้รับของช้า หรื่ออื่นๆ โปรดแจ้งให้ผู้เขียนทราบ ท่านสามารถติดต่อกับผู้เขียนได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

 
  • ติดต่อทางอีเมล : laploy@gmail.com
  • ติดต่อทางโทรศัพท์ : โทรศัพท์ที่บ้านของผู้เขียนคือ 02 717 3278 มือถือของผู้เขียนคือ 084 007 5544
  • จดหมาย : เห็นด้วยว่าวิธีนี้ตลกดี บ้านของผู้เขียนอยู่ที่ 282/4 ซอยพัฒนาการ 8 ถนนพัฒนาการ แขวงเขต สวนหลวง กทม 10250
  • ติดต่อผ่านทางเว็บบอร์ด : คลิกเลย วิธีนี้ดีมาก หากท่านมีปัญหาทางเทคนิค การสั่งสินค้า หรือการส่งของ เพราะคำถามคำตอบจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านคนอื่นๆ ด้วย