หน้าแรก

 

ชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ OOP ด้วยตนเอง

ฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดให้เป็น OOP โดยไม่เคร่งเครียด ผู้เขียนออกแบบโครงงานสนุกๆ ไว้หลายโครงงาน ที่จะช่วยให้ท่านเรียนรู้ OOP ได้อย่างเพลิดเพลิน การเรียนรู้โดยลงมือทำ จะช่วยเพิ่มพูนประสบการ ทำให้ท่านเข้าสู่โลกแห่ง OOP ได้รวดเร็วกว่าการอ่านแต่ตำราเพียงอย่างเดียว

ชุดฝึกฯ ทั้งหมดถูกออกแบบมาโดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

 • เพื่อให้ท่านเรียนรู้ OOP ได้อย่างสนุก
 • เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#
 • เรียนรู้การสร้างโปรแกรมประยุกต์ในวินโดวส์
 • เรียนรู้การสร้างโปรแกรมประยุกต์ในเว็บ
 • เรียนรู้การควบคุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
 • พัฒนาความชำนาญในการนำ OOP มาประยุกต์ใช้ในงานจริง
 • เรียนวิธีเขียนคลาสห่อหุ้มฮาร์ดแวร์เพื่อนำไปสร้างออพเจ็กต์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • ฝึกด้วยการเรียนรู้จากการทำงานจริง ไม่ใช่เรียนจากตำราเพียงอย่างเดียว
 • ได้ความรู้วิธีนำ OOP และ C# ไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอกคอมพิวเตอร์
 • เรียนรู้การทำฮาร์ดแวร์อินเตอร์เฟสตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
 • เรียนรู้วิธีสร้างวงจรอีเลกทรอนิกส์เบื้องต้น

 

 

 

คุณสมบัติที่โดดเด่น

เพื่อเอาใจผู้ไม่มีเวลาว่างไปเดินหาซื้ออุปกรณ์ ผู้เขียนจึงจัดทำ “ชุดฝึก เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง OOP และ C#” โครงงานต่างๆ ขึ้น โดยชุดฝึกฯ ทุกชุดมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีอุปกรณ์หลักครบทุกตัว นำไปสร้างโครงงานได้เลย
 • มีเอกสารอธิบายวิธีประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีภาพอธิบายวิธีประกอบทุกขั้นตอน
 • มีแบบเป็นชุดคิตที่ยังไม่ประกอบเหมาะสำหรับนักประดิษฐ์นำไปประกอบเองตามคู่มือ ท่านจะต้องนำอุปกรณ์มาบัดกรีลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยตนเอง
 • มีแบบชุดคิตที่ประกอบสำเร็จแล้ว เป็นแผ่นวงจรพิมพ์สำเร็จรูป ท่านไม่ต้องบัดกรีประกอบวงจรเอง
 • อุปกรณ์ทุกตัวผ่านการเลือกสรรมาอย่างดี ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้สมบูรณ์
 • ทุกชุดมีแผ่นดีวีดีบรรจุซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในโครงงานรวมทั้งเครื่องมือ และยูทิลิตีที่ขาดไม่ได้ สำหรับนักเขียนโค้ด เช่นวิสชวล สตูดิโอ ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ค ฯลฯ

ขอเชิญท่านผู้สนใจดูรายละเอียดของชุดฝึกต่างๆ ในหัวข้อ รายการสินค้า และสั่งซื้อได้ในหัวข้อ สั่งสินค้า

คิดโอโอพี คิดซีชาร์พ ด้วยโอโอพิคิต

มีส่วนลดพิเศษอย่างจุใจสำหรับสถาบันการศึกษาที่สั่งซื้ัอจำนวนมาก